kancelář:  Ztracená 4604/2a,  767 01 Kroměříž
telefon:  (+420) 573 330 316
email:  info@optimum-km.cz

O SPOLEČNOSTI

Společnost Optimum KM patří mezi dlouhodobé poskytovatele odborných služeb v těchto oblastech:

  • daňové poradenství
  • vedení účetnictví
  • implementace informačního systému
  • ekonomicko-organizační poradenství.

Pro každou oblast jsou naši specialisté připraveny poskytovat vysoce profesionální služby. Jednou z velkých konkurenčních výhod je poskytování širokého spektra služeb vysoké kvality za přiměřenou cenu. Svědčí o tom především: 

  • Počet dlouhodobých smluv s velmi nízkou fluktuací klientů.
  • Úspěchy klientů v procesech due-diligence, ve kterých si partneři těchto klientů vždy stanovili hodnotu akcií nebo podílů na úrovni podstatně vyšší účetních hodnot, a to bez jakýchkoli protestů k těm oblastem činnosti, jejichž kvalitu a úroveň společnost přímo nebo zprostředkovaně ovlivňuje.
  • Realizace zakázek poradenského charakteru ve všech výše specifikovaných oblastech ekonomicko-organizačního poradenství (za všechny je možné jmenovat personální a marketingové audity, tvorby metodik účetnictví, úvěrové propočty, podnikatelské záměry, strategické analýzy, systémy vnitro firemního řízení, pomoc při tvorbě business strategií, systémů odměňování, pomoc při investičním rozhodování a řadu dalších prací).

Společnost je z pohledu počtu zaměstnanců firmou malou. Z hlediska počtu zákazníků a podílu na trhu je však firmou středně velkou. 

Společnost Optimum KM, s.r.o. byla založena vkladem majetku společníků k 21.8. 2000. Původní podnikání společníků, které bylo realizováno od 1. 7. 1996, tak pokračuje v právní formě společnosti s ručením omezeným. Tím byl uskutečněn rozhodující krok pro zajištění vyšší stability firmy po vstupu naší země do EU a rovněž se překonaly jisté negativní pohledy na podnikání fyzických osob v oblasti poradenských služeb. Společnost je lépe připravena pro úspěšné získávání zakázek u středně velkých firem a neziskových organizací, je čitelnější pro všechny případné zájemce o spolupráci, zejména ze zahraničí.