kancelář:  Ztracená 68,  767 01 Kroměříž
telefon:  (+420) 573 330 316
email:  info@optimum-km.cz

Vedení účetnictví

 • zpracování účetnictví dle zákona včetně účetní závěrky
 • zpracování daňové evidence dle § 7b zákona o daních z příjmů
 • účetní poradenství
 • metodické vedení a zaškolování Vašich zaměstnanců
 • sestavení výkazů pro banky, úřady či statistiku
 • poskytování a stanovování směrnic pro účetní postupy klienta
 • důraz na efektivní předávání dat moderními komunikačními kanály
 • vyloučení pořizovacích duplicit.
 • zavedení spolehlivého a fungujícího systému, který se může vyrovnat i s mimořádnými operacemi zcela bez zvýšené chybovosti


Nabízíme vedení účetnictví v různých stupních propojenosti s účetní firmou. Všechna tato řešení umožňují Vaší organizaci spolu s námi růst. Vyšší varianty v sobě obsahují i veškeré výhody těch nižších.

 

1) OFFLINE - všechny dokumenty jsou zpracovány u nás v účetní kanceláři. Kdykoliv si můžete napsat či zatelefonovat o údaje ve Vašem účetnictví. Evidujeme podrobně databázi Vašich kontaktů, telefonních čísel a čísel bankovních spojení, takže Vám můžeme kdykoliv na Vaše přání vyhotovit příkaz k úhradě. V případě zájmu umožňujeme také nahlížení do pořízených dat. Ke svým datům se dostanete odkudkoliv – ze zaměstnání, domova či internetové kavárny. Můžeme Vám také připravit jakékoliv sestavy na přání a zaučíme Vás, jak si připravovat své vlastní.

 

2) BUSINESS - sdílíme s Vámi jednotlivé kroky v oběhu dokladů a databáze Vašich aktivit (Adresář, Stavy pokladny, Uhrazení pohledávek a závazků, Přenášení bankovních výpisů a příkazů), takže máte přímo ve Vaší společnosti okamžitý přehled o ekonomické a finanční situaci organizace. Systém máte běžící u sebe na své počítačové síti. Evidujete si adresář a zakázky, vystavujete případně i přijímáte faktury u sebe a řešíte si platební režim společnosti. Nabízíme toto ucelené řešení obchodních aktivit, aniž byste museli sledovat novelizace v účetních, daňových a mzdových předpisech. Nejste ve svém harmonogramu vázáni procesy spojenými se zaúčtováním. Vaše doklady si pravidelně svážíme k zaúčtování či přenášíme formou elektronických naskenovaných dokumentů. Nabízíme správu Vaší podnikové sítě a v případě zájmu provádíme aktualizaci software, abyste byli vždy připraveni na aktuální stav naší dynamické legislativy.

 

3) ONLINE - všichni pracují společných datech - jak zaměstnanci klienta, tak pracovníci účetní a daňové kanceláře prostřednictvím výkonného SQL serveru naší společnosti. Odpadají náklady na vlastní výpočetní techniku, synchronizaci dat a administrativu spojenou s udržováním vlastního systému. Nemusíte již řešit pravidelné aktualizace a zálohování systému. Umožňujeme na dálku i skenovat Vaše dokumenty, takže Vy i my máme k dispozici v jeden okamžik přesný náhled na uvedený dokument. Pomocí evidence úkolů lze efektivně komunikovat s účetní kanceláři a opačně přímo nad doklady systému.

 

 

Zpracování mezd

 • vedení personalistiky  - pracovní smlouvy, přihlášky i odhlášky, vč. elektronické komunikace
 • vypočtení mezd – vedení mzdových listů a předkládání ELDP
 • personální poradenství
 • metodické poradenství
 • zastupování před orgány státní správy
 • sestavování statistických výkazů